Høgskolen i Vestfold
  Sang, leik og dans- før og nå

SENTER FOR PEDAGOGISKE TEKSTER OG LÆREPROSESSER| HOVEDSIDE | TIPS | DEMO | TEKNISK | KURS | LINKER | KONTAKT |


RESSURS-SIDER FOR BIDRAGSYTERE
-Tips til videofilming og publisering på nett-

Høgskolen i Vestfold, SENTER FOR PEDAGOGISKE TEKSTER OG LÆREPROSESSER
starter denne høsten et nytt kulturprosjekt der elever i grunnskolen inviteres til å samle inn leik- og dansetradisjoner gjennom intervju, opptak med lyd og film av foreldre, besteforeldre eller andre i lokalmiljøet.

Ditt bidrag kan dermed inngå i en samling norske sangleiker.

Her på disse sidene finnes tips og praktiske råd og vink for å komme igang.

Det vil i tillegg bli tilbudt kurs på høsten i forbindelse med innsamling/opptak og på vårparten mht. redigering og publisering.

Underveis vil det dessuten bli anledning til å stille spørsmål  i form av e-post.

Innhold tips-sider:
bl.a.
#
Bildekomposisjon, utsnitt og vinkler
# Praktisk om lyd-opptak og lys
# teknisk om digital video
DV-systemet, kamera, video på PC og «Firewire»

Prosjektet går ut å lage et nettsted hvor publikum ut fra et register kan klikke seg inn på en rekke forskjellige sang-aktiviteter for så å lese og lære om disse.

Oppbyggingen av dette ”arkivet” vil skje etterhvert som bidragsytere rundt om på skolene samler inn informasjon og filmer eksempler.
Hver deltagende skole bidrar med stoff til utforming av en til to nettsider som beskriver en sang-aktivitet.

Forventet innhold elev-nettside:

1. En tekstlig beskrivelse.
2. Selve teksten som synges.
3. Et videoklipp som viser hva som foregår.
4. Et intervju i form av et videoklipp med en far, bestemor eller andre som forteller fra barndommen.

Det er en forutsetning at det synges.

Tips til utforming
Kursing

Kurs og Web/film ansvarlig:
Per Johan Moe
Per.J.Moe@hive.no

Prosjektleder
Knut Høydal, tlf 33 03 14 57
Knut.Hoydal@hive.no